O společnosti

Firma STAVING Frýdek s.r.o, vznikla na podzim roku 1999 rozšířením firmy FAST stavební práce Martin Valíček a změnou právní subjektivity. Firma FAST stavební práce působila na trhu od roku 1995 a zabývá se stavební činností.

Jedině touto koncentrací sil jsme dnes schopni našim zákazníkům nabídnout komplexní rozsah služeb spojených s investiční výstavbou, a to již od primární myšlenky či investičního záměru (studie, poradenství, projekce, atd.), až po vlastní realizaci díla.

Tento ucelený - vzájemně se podporující - systém služeb poskytujeme nejen městům, obcím a průmyslovým podnikům, nýbrž i individuálním investorům z řad smluvních podnikatelů.

Bohaté zkušenosti našich pracovníků, dostatečná vybavenost moderní stavební, montážní a dopravní technikou a rostoucí síla na stavebním trhu, nám umožňuje maximálně preferovat hledisko kvality našich prací, služeb a současně klást důraz na co nejvyšší časovou efektivnost prací.

Firma STAVING Frýdek s.r.o. je rovněž držitelem certifikátu jakosti.

Firma disponuje 25 zaměstnanci.

Rámcově lze skladbu naší nabídky specifikovat takto:

  • komplexní dodávka stavebně-montážních prací pro stavby bytové, občanské, průmyslové, zemědělské výstavby
  • komplexní dodávka technologických celků či provozních souborů pro stavby občanské, průmyslové, zemědělské výstavby
  • komplexní dodávka inženýrských staveb - kanalizační, vodovodní na nich, komunikací a zpevněných ploch, opěrných stěn a objektů drobné architektury
  • dodávka a montáž ocelových konstrukcí objektů, zastřešení, technologických konstrukcí,plošin a schodišť, zámečnických výrobků pro výplně otvorů (okna, dveře, vrata) i kompletaci objektů (dělící příčky, podhledy, zábradlí, žebříky, poklopy, rohože apod.)
  • sádrokartonový program - dělící příčky, podhledy, obklady včetně izolací
  • komplexní dodávky rekonstrukcí, modernizací a oprav stávajících objektů, zateplení obvodových konstrukcí, opravy a renovace fasád, střešních vestaveb, nástaveb a přístaveb
  • demoliční práce, demontáže a rozebírání konstrukcí
  • podlahářské práce, dlažby venkovní i vnitřní, velký výběr plovoucích podlah vysoké kvality i na vysoce zátěžové plochy

Základním aspektem veškeré naší činnosti je snaha o dosažení co nejvyšší kvality veškerých dodávek, termínová kázeň při respektování příslušných technologických zásad. Tomuto záměru je podřízena snaha o maximální využití nejmodernějších strojů, nástrojů a malé mechanizace, jimiž jsou naše realizační střediska i řídící složky vybavovány.

 

 

Aktuality

Spouštíme nový web

Vážení klienti, obchodní partneři a kolegové,
v měsíci srpnu spouštíme novou webovou prezentaci naší společnosti, kde se dozvíte vše potřebné o naši činnosti, službách ....

více
archiv

Vlastníme certifikáty


Staving slideshow

Staving slideshow

Staving slideshow

Staving slideshow

Staving slideshow

Staving slideshow

Staving slideshow