Certifikáty

ISO

Zavedení systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001

Politika jakosti

V souvislosti se zaváděním systému jakosti ISO 9001 byla formulována politika jakosti, která vyjadřuje hlavní principy filosofie vedení.

 • Základním cílem naší strategie je uspokojování potřeb zákazníka.
 • Jsme progresivní stavební firma, dynamicky se vyvíjející dodavatel s kvalifikovanými pracovníky, kteří vyhovují náročným odborným a morálním požadavkům.
 • Každý zaměstnanec na svém pracovišti přispívá k uskutečňování cílů jakosti.
 • Pro všechny zaměstnance platí zásada: "Práci vykonat v termínu, bezchybně, napoprvé."
 • Měřítkem pro naši jakost je zákazník.
 • Své subdodavatele vybíráme na základě plnění námi stanovených kritérií trvalé jakosti dodávek.
 • Zavedením systému jakosti, odpovídajícím standardu ISO 9001, chceme zdokonalit organizaci činností v naší firmě a tím zvyšovat důvěru našich zákazníků.
 • Všichni pracovníci firmy jsou seznamování se zásadami systému jakosti, jsou pravidelně periodicky školeni, zvláštní pozornost je věnována nově nastupujícím pracovníkům.
 • Podstatou politiky jakosti firmy je dodávat práce a služby trvalé jakosti, aby splňovaly požadavky zákazníků.

Součástí politiky jakosti je vyhlašování konkrétních termínovaných cílů jakosti.


Certifikační audit proběhne ve firmě v březnu 2005

Cíle jakosti pro rok 2004 byly stanoveny 20. 5. 2004 takto:

 • Zavést do praxe systém QMS dle normy v souladu s Příručkou jakosti
  Termín: 31. 12. 2004, odpovědný pracovník: Valíčková
 • Rozšíření vozového parku, nutnost zakoupit nové vozidlo pro přepravu kontejnerů
  Termín: 31. 8. 2004, odpovědný pracovník: Valíček
 • Pořízení náhradních kontejnerů pro větší využití kontejnerového vozidla
  Termín: 31. 12. 2004, odpovědný pracovník: Valíček
 • Rozšířit působnost na trhu v oblasti výstavby rodinných domů
  Termín: trvale, odpovědný pracovník: Valíček
 • Optimalizovat počet dodavatelů materiálů a důsledně provádět výběrové řízení u dodávek zboží podle stanovených kritérií
  Termín: trvale, odpovědný pracovník: Valíčková
 • Zkvalitnit vstupní pohovory pro nově nastupující pracovníky
  Termín: trvale, odpovědný pracovník: Milatová

 

 • Certifikát ISO 9001
 • Certifikát ISO 14001

Aktuality

Spouštíme nový web

Vážení klienti, obchodní partneři a kolegové,
v měsíci srpnu spouštíme novou webovou prezentaci naší společnosti, kde se dozvíte vše potřebné o naši činnosti, službách ....

více
archiv

Vlastníme certifikáty


Staving slideshow

Staving slideshow

Staving slideshow

Staving slideshow

Staving slideshow

Staving slideshow

Staving slideshow